11.10.06

Asunnottomien yö

Valtakunnallista asunnottomien yötä vietetään tiistaina 17. lokakuuta 2006. Vantaalla tapahtuma järjestetään kuudetta kertaa. Paikkana on tällä kertaa Korson keskusta ja Lumon lukion seutu. Nyt puhutaan erityisesti nuorten asunnottomuudesta. On hyvä muistaa, että YK:n julistuksen mukaan asuminen on jokaiselle kuuluva yleismaailmallinen ihmis- ja perusoikeus iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Asunto luo vakautta aivan samoin kuin työ, jopa enemmän. Työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa on vaikea säilyttää tai kunnialla hoitaa, jos osoite vaihtelee c/o:sta poste restanteen. Vantaalla asunnottomia oli vuoden 2005 tilastojen mukaan 470, joista peräti 130 oli alle 26- vuotiaita. Lisäksi erityisesti nuorten keskuudessa esiintyy ns. piiloasunnottomuutta, eli kavereiden tai sukulaisten nurkissa majailua, joka ei tilastoissa näy. Tilasto ei myöskään tuo esille sitä, että nuorten itsenäistyminen lapsuuden kodista on siirtynyt myöhemmäksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyyden vuoksi.

Vuokra-asuntotarjontaan täytyy panostaa jatkossakin. Tonttimaan luovuttamisen voimakkaalla kasvattamisella pystytään hintoja painamaan alaspäin ja se on elinehto nuorten asumisedellytysten kannalta. Poliitikot ovat avainasemassa, kun alueemme asuntojen hintoja päivitellään. Aravalainajärjestelmän tulee olla toimiva suhteessa vapaarahoitteisiin lainoihin, maksimi takuuvuokra pitää rajata kahteen kuukauteen ja tontteja pitää olla saatavilla yli kysynnän. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien on ymmärrettävä roolinsa asunto- ja maankäyttöpolitiikassa ja yhteistyön on syvennyttävä. Pelkkien "hyvien veronmaksajien" houkutteleminen kalahtaa joka tapauksessa jossain vaiheessa omaan nilkkaan. Yhteiskunnan kannalta jokaisen nuoren pitäminen menossa mukana on ensiarvoista. Tulevaisuuden veronmaksajia ei tehdä asuntopulalla ja työttömyydellä. Ja verovaroja me tarvitsemme eläköitymisen kiihtyessä enemmän ja enemmän.

Nuorilla on oikeus laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen, omaa kotiin, kuten jokaisella Vantaalaisella. Kaupungin on kannettava vastuunsa niistä, jotka eivät löydä vuokra-asuntoa vapailta markkinoilta tai eivät selviä huimista maksuista. Yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa luulisi koti löytyvän Vantaallakin noin sadalle asunnottomalle, itsenäistyvälle parikymppiselle. Samalla tulee panostaa asumisen ohjaukseen ja mahdollisiin tukitoimiin. Nuorisoasuntoliitto on avannut pelin ja omistamansa Alkuasunnot oy:n toimesta rakennuttanut Vantaan ensimmäisen nuorisoasuntotalon Korsoon reilu vuosi sitten. Työ jatkuu, kunhan sopivia rakennuspaikkoja ilmaantuu. Vastuu kuntalaisista, nuoristakin, on kuitenkin aina kunnalla itsellään.

”Tässä tilanteessa on syytä pohtia, onko meillä vantaalaisilla vara antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Oikeaan aikaan tehdyillä interventioilla voidaan vaikuttaa hyvinkin radikaalisti kehittyvän nuoren elämänkulkuun. Mikäli nuorten annetaan syrjäytyä, saattaa ulkopuolisuus, passiivisuus ja näköalattomuus muodostua pysyväksi kokemukseksi, jonka muuttaminen myöhemmissä ikävaiheissa on vaikeaa”, arvioi asunnottomien yön työryhmä. Juuri näin.

Ei kommentteja: