21.10.06

17.10. puhe ja tiedote


Laitanpa tännekin Korsossa 17.10 Asunnottomien yössä pitämäni puheen ja lehdistötiedotteen aiheesta.

PUHERUNKO:
Asunnottomuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Ainoa tavoite voi olla asunnottomuuden poistaminen. Syrjäytymisen ehkäisystä käytävässä keskustelussa asunnon, kodin, merkitys on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

Asunto luo vakautta aivan samoin kuin työ, jopa enemmän. Työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa on vaikea säilyttää tai kunnialla hoitaa, jos osoite vaihtelee c/o:sta poste restanteen. Vantaalla asunnottomia oli vuoden 2005 tilastojen mukaan 470, joista peräti 130 oli alle 26-vuotiaita. Lisäksi erityisesti nuorten keskuudessa esiintyy ns. piiloasunnottomuutta, eli kavereiden tai sukulaisten nurkissa majailua, joka ei tilastoissa näy.

Tilastot eivät myöskään tuo esille sitä, että nuorten itsenäistyminen lapsuuden kodista on siirtynyt myöhemmäksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyyden vuoksi. Myös kotoa itsenäistyvät nuoret pitää huomioida asunnottomuuskeskustelussa, vaikka heidän asemansa onkin erilainen kuin täysin asunnottoman. Nuorisoasuntoliitto tekee aktiivista työtä asunnottomien hyväksi.

Vantaalla aloitetaan ensi vuonna uuden NAL-nuorisoasuntotalon rakentaminen ensi vuonna Myyrmäessä, uudella Kilterinmäen alueella, ja toivottavasti myös Tikkurilassa, Palokunnanmäellä, jossa kaavamuutos on tekeillä. Toivottavasti, koska tällaiset asuntokohteet ovat hyvin harmillisesti sellaisia, jotka kohtaavat eniten tulevan naapuruston vastustusta ja niistä valitetaan. Monta esimerkkiä on kuitenkin siitä, että talon valmistuttua ihmiset huomaavat, että odotettuja häiriöitä ei olekaan.

Yhteensä näihin kahteen uuteen taloon valmistuu noin 90 pienasuntoa nuorille aikuisille. Se ei riitä asunnottomien nuorten koko tarpeeseen kaupungissa, mutta on hyvä apu.

Nuorisoasuntoliitto on omassa toiminnassaan kiinnittänyt paljon huomiota siihen, että sen tuottamat asunnot ovat toimivia – sellaisia, joihin asukkaat voivat rakentaa itselleen hyvän kodin.

NAL nuorisoasumisessa korostuu yhteisöllisyys ja asukkaiden yhteisen tekemisen mahdollistaminen. Tärkeä osa NAL nuorisoasumista ovat myös asumisohjaajat ja heidän tuottamansa asumisen tukitoiminta, joka mahdollistaa sen, että myös itsenäistymisen alkutaipaleella pientä apua tarvitsevat nuoret aikuiset voivat perustaa oman kodin.

Asunnottomuudesta puhuttaessa on huomioitava se, että asunnottomien määrä pysyy melko vakaana, mutta ihmiset asunnottomien joukossa vaihtuvat. Pitkän aikavälin trendi on ollut asunnottomuuden väheneminen, mutta se tapahtuu hyvin hitaasti ja takapakkejakin on tullut. Tavoitteemme on poistaa asunnottomuus, mutta se tuntuu toivottoman vaikealta – me emme saa lannistua.

Kohtuuhintaisia, pienistä vuokra-asunnoista on edelleen huutava pula, niitä on tuotettava lisää. Asuntorotaatiota on lisättävä tarjoamalla riittävästi tonttimaata omakotitalorakentamiseen – jokainen rakentaja muuttaa jostakin, usein kerros- tai rivitalosta. Lisäämällä tuotantoa monella tasolla voimme saada asuntojen ja vuokrien ylihinnoittelua kuriin.

Yhteiskunnan päättäjien on ymmärrettävä sekin, että aivan tavallisten asuntojen lisäksi tarvitaan erilaisia asuinmuotoja heille, jotka eivät pärjää itsenäisesti tai heille, jotka eivät sopeudu ns. normaaliin elämän rytmiin. Tällä alueella kehittämistyötä on edelleen jatkettava.

Hyvien veronmaksajien kalastelusta ja kuntien välisestä kilpailuasetelmasta on päästävä eroon. Erityisryhmien asumista ei pidä, eikä saa, erottaa omille alueilleen tai sälyttää vain joidenkin kuntien hoidettavaksi. Meillä ei ole varaa toiseen Sipooseen, Helsingin seudulla jokaisen kunnan ja jokaisen asuinalueen tulee hoitaa oma osansa sosiaalityöstä ja kantaa vastuunsa sosiaalisesta asuntotuotannosta.

TIEDOTE:
Hanna Kuntsi Asunnottomien Yössä: ”Meillä ei ole varaa toiseen Sipooseen”

Nuorisoasuntoliiton liittohallituksen jäsen, SDP:n eduskuntavaaliehdokas Hanna Kuntsi puhui Asunnottomien Yön tilaisuudessa Vantaan, Korsossa tiistai-iltana. Kuntsi totesi puheessaan, että asunnottomuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja ainoa tavoitteemme voi olla asunnottomuuden poistaminen.

”Asunto luo vakautta aivan samoin kuin työ, jopa enemmän. Työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa on vaikea säilyttää tai kunnialla hoitaa, jos osoite vaihtelee c/o:sta poste restanteen”, muistutti Hanna Kuntsi.

Nuorisoasuntoliitto tekee aktiivista työtä asunnottomien hyväksi. Vantaalla aloitetaan ensi vuonna uuden NAL-nuorisoasuntotalon rakentaminen Myyrmäessä, uudella Kilterinmäen alueella, ja toivottavasti myös Tikkurilassa, Palokunnanmäellä, jossa kaavamuutos on tekeillä. Yhteensä näihin kahteen uuteen taloon valmistuu noin 90 pienasuntoa nuorille aikuisille.

Hanna Kuntsi vaatii kuntia lisäämään sosiaalista asuntotuotantoa sekä tarjoamaan riittävästi tonttimaata omakotitalojen rakentamiseen. ”Omakotitalorakentaminen lisää asuntorotaatiota , sillä jokainen rakentaja muuttaa jostakin, usein kerros- tai rivitalosta. Lisäksi kasvattamalla tuotantoa monella tasolla voimme saada asuntojen ja vuokrien ylihinnoittelua kuriin.”

”Hyvien veronmaksajien kalastelusta ja kuntien välisestä kilpailuasetelmasta on päästävä eroon. Meillä ei ole varaa toiseen Sipooseen. Helsingin seudulla jokaisen kunnan ja jokaisen asuinalueen tulee hoitaa oma osansa sosiaalityöstä ja kantaa vastuunsa sosiaalisesta asuntotuotannosta”, totesi Kuntsi puheensa päätteeksi.

Ei kommentteja: