17.3.10

Vapaksen uudistuminen

Tämä viikko on ollut työntäyteinen lautakunnan asioiden osalta. Järjestötapaamisia, nuorisovaltuustolaisten kanssa sähköposteilua/tapaamisen sopimista ja toki kokous. Maanantain kokouksen aluksi kuulimme Jyväskyläläisen konsultin esittelyn hahmotelmasta vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan organisaatiouudistukseksi. Valmistelun aikataulu on päätä huimaava. Koko hommasta ei ollut vielä syksyn talousarvioneuvotteluidenkaan yhteydessä mitään puhetta, sitten alkoi tapahtua ja nyt uuden organisaation pitäisi aloittaa 1.6. Sinällään on ihan oikein, ettei kaikkea haudota vuositolkulla ja tässä tapauksessa organisaation mataluus mahdollistaa nopeat ja notkeat liikkeet, mutta jossain kohtaa pitäisi porukan tietää mistä päätetään ja saada osallistua aidosti valmisteluun.

Kaiken taustalla on Vantaa-sopimuksessa sovitun uuden tapahtuma- ja kaupunkikulttuuriyksikön perustaminen. Se on hyvä asia. Vantaalla on merkittävästi kehitysnäkymiä suurten ja pienempien tapahtumien edistämisessä ja kaupunkikuvan kirkastamisessa nimenomaan omaleimaista kaupunkikulttuuria vahvistamalla. Toinen kokonaisuudistusta puoltanut seikka on työllisyysasioiden kasvaminen toimialallamme sille kuuluvaan arvoon. Nykyisin toimialalla on neljä tulosaluetta: nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja asukaspalvelut. Uudessa mallissa tulosalueita olisi viisi. Asukaspalveluiden tulosalue jakaantuisi kahtia, eli työllisyyspalvelut muodostaisivat oman kokonaisuutensa ja nykyisen asukaspalvelujohtajan virka muuttuisi työllisyysjohtajaksi. Tämäkin on erittäin hyvä linjaus. Iso kysymys sitten onkin, miten edetään kaiken lopun kanssa? Konsultin ja virkamiesten tie olisi nyt se, että viides tulosalue olisi alue- ja tapahtumapalvelut. Meidän toimialamme vastaa siis myös asukas- ja lähidemokratiasta, meillä on 7 aluetoimikuntaa (ja niillä aluekoordinaattorit), Svenska Kommitté, monikulttuurisuusasiat, yhteispalvelupisteitä 3-4 kpl ja erilaisia yhteisöllisyyden ja lukuisia osallisuuden kasvattamiseen panostavia hankkeita.

On valtava näkökulmaero, haluammeko vahvistaa aluetoimintaa lisäämällä tapahtumatarjontaa ja olemassa olevien yhdistysten yhteistoimintaa vai haluammeko hakea uusia uria osallisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen suuntaan. Uusi tulosalue voisi mielestäni mieluummin pyrkiä vahvistamaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja pilotoida erilaisia malleja, joilla suuressa kaupungissa kuultaisiin myös kylien asukkaita. Erilaisten vapaa-ajan tapahtumien lisääminen ja verkostoituminen on joka tapauksessa mahdollista toteuttaa yksikön, ei tulosalueen toimesta. Itse asiassa uskon, että toimialatasoisena yksikkönä kaupunkikulttuurin edistäminen on jopa vaikuttavampaa. Kaupunkikulttuuri muodostuu kuitenkin osaltaan arkkitehtuurista, elinkeinopolitiikasta, kaavoituksesta, viheralueiden ja koko infran suunnittelusta/kunnosta, asuinalueiden historiasta ja sitten tietenkin alueella asuvien ihmisten tavoista ja tarpeista. Yli toimialarajojen toimiva yhteistyö on siis erittäin olennaista, ei ainoastaan Vapaksen sisällä verkostoituminen.

Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala on Vantaan pienin ja toteuttaa hyvin paljon ei-lakisääteistä toimintaa, mutta palvelut koskettavat kaikkia kuntalaisia ja näkyvät jokaisen arjessa hyvin selkeästi. Mielenkiintoa siis löytyy käyttäjiltä, mutta ei niinkään päättäjiltä, koska liikuteltavat rahat ovat ihan "peanuts". Ja toisaalta johtava puolueemme Kokoomus ei ole koskaan liiemmin kiinnostunut aluedemokratian toteutumisesta. Vantaalla asiaan on kuitenkin satsattu ja olisi todella lyhytnäköistä lopettaa kehitystyö nyt kesken. Poliittista keskustelua ei siis juurikaan ole käyty, vaikka organisaatiouudistus tulee päätökseen jo huhtikuussa.

Hieman siis huolestuttaa, että teemmekö jälleen päätöksiä silmät kiinni, täysin yhden valmistellun mallin pohjalta. Voi hyvin olla, että vaihtoehtojen kartoittamisen jälkeen paras ratkaisu olisi silti ensimmäiseksi valmisteltu, mutta siinä tapauksessa päätös perustuisi kuitenkin johonkin vertailuun ja keskusteluun. Oman "laatikkoleikkini" olen esitellyt meidän valtuustoryhmälle, lautakuntaryhmälle, lautakuntamme muille jäsenille ja jopa kahden sos.dem. osaston aktiiveille, joten omaa korttani olen yrittänyt kekoon kantaa. Vaan ei yksi muurahainen kesää tee ja muita kuluneita sanontoja.

Ei kommentteja: