15.2.10

Työllisyys hanskaan Vantaalla

Työllisyysongelmat pitävät Vantaallakin niin virkamiehet kuin päättäjät kiireisenä. Viimeisessä talousarviossa lisäsimme kolme miljoonaa työllisyyden hoidon toimenpiteisiin ja sen lisäksi toimialamme viranhaltijat ovat tehneet hyvää työtä erilaisten hankehakemusten kanssa. Myöhemmin keväällä käynnistyy ELY:n ja ESR:n pääosin rahoittama alle 25-vuotiaiden nopeampaan työllistymiseen tähtäävä kolmevuotinen hanke. Työ on niin alkumetreillä, ettei kunnon projektinimeä vielä ole. Hankehakemusta pidettiin läänissä niin hyvänä ja innovatiivisena, että koko haettu summa myönnettiin ja arvioitsijat innostuivat todenteolla.

Viime kokouksessa teimme päätöksen tilojen vuokraamisesta Myyrmäestä, Kelan naapurista. Tiloissa aloittaa hankerahoituksella 11 uutta työntekijää ja TE-toimisto "jättää" 6-7 henkilöä hankkeen tueksi. Tavallaan muodostetaan nuorten oma työvoimatoimisto, josta saa siis peruspalveluiden lisäksi räätälöityä tukea työpaikan löytämiseen. Hanketyöntekijöiden homma on hakea yhteyksiä yksityisen sektorin ja työnhakijöiden välille, alkaen yksittäisistä avoimista paikoista. Peruslähtökohtana on ajatus, että suurin osa työttömäksi jääneistä parikymppisistä ei ole syrjäytymässä, vaan sopivaa paikkaa ei vain ole löytynyt ja omia kontakteja ei ole vielä syntynyt ja toisaalta fakta, että yli 70 % vantaalaisista työpaikoista on yksityisellä sektorilla. Suurimpina palvelualat ja logistiikka. Peruskoulunsa päättäneistä ei kukaan Vantaalla ole tällä hetkellä tyhjän päällä, vaan monialaisella yhteistyöllä on löydetty paikat jatko-opiskeluun, työpajalle tms. ja nyt tarkoitus olisi luoda samanlainen "polku" ammattiin valmistuneille tai muutoin jo työelämään suuntaaville nuorille aikuisille.

Työllisyysasioiden ansaitsema painoarvo on antanut potkua myös koko vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan organisaatiouudistukselle. Toimialajohtaja Nygren esitteli tänään kaupunginhallituksen iltakoulussa ensimmäistä kertaa luonnosta uudesta organisaatiosta. Tarkoituksena on pilkkoa nykyinen asukaspalveluiden tulosalueyksikkö siten, että tilalle syntyy työllisyyspalvelut ja alue- ja kaupunkikulttuuriyksikkö. Tiedän tuskallisen hyvin, että toinen uusista yksiköistä lähti rakentumaan täysin yhden ihmisen ympärille ja Kokoomuksen halulle saada yksi johtava virkamies lisää. Jos kuitenkin hyppää vallan halun yli, niin uusi malli on minusta erittäin hyvä. Työllisyysasiat ovat niin iso kakku Vantaalla, että oma yksikkö ammattimaisine johtoineen on hyvin perusteltu. Toivoisin kovasti, että tulosaluejohtajaksi valikoituisi henkilö, jolla olisi kokemusta niin valtionhallinnosta kuin yksityiseltä puolelta, parhaassa tapauksessa jopa kenttäkokemusta esimerkiksi vajaakuntoisten tai pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeista. Eikä ymmärrys toisen asteen koulutuksen kehitysnäkymistä olisi myöskään pahasta. Vantaan ylpeydenaihe, nuorten työpajat ovat koulutuspoliittisena toimena toimineet erittäin hyvin. Osa pajatyöstä on puhdasta erityisnuorisotyötä, eikä minusta ole mitään syytä siirtää nuorten työpajoja nuorisopalveluista mihinkään, mutta kontaktia myös työvoimahallintoon on parannettava.

Alue- ja kaupunkikulttuuriyksiköllä näkisin myös rajattomat kehitysnäkymät. Alueellisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden linkittäminen kaupunkikulttuurin kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen on hyvä suunta. Suuremmat kaupunkitapahtumat ja kaikki toiminta, mikä nostaa vanhojen alueidemme itsetuntoa ja profiilia on vain hyväksi. Kulttuuripalveluiden yksikköä ei toiminnallisesti pidä tähän sotkea nimestään huolimatta. Kulttuuriyksikkö hoitaa tulevaisuudessakin taitelijayhteistyön, lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen ja -tapahtumien tukemisen sekä sivistysjärjestöt. Ei tietenkään ole ongelmatonta muodostaa kokonaan uutta toimintakulttuuria ja tapaa toimia, mutta on Vantaalla ennenkin kokeiltu asioita ensimmäisinä Suomessa ja hyvin usein hyvin tuloksin.

Uuden kokeilua ei ainakaan pitäisi vastustaa sen takia, että Kokoomus on toiminut mauttomasti tai selkärangattomasti. Vantaa-sopimuksessa kuitenkin jo sovimme, että uusi kaupunkikulttuurin yksikkö perustetaan ja sen perässä seuranneet suuremmat muutokset ovat positiivisia. Erityisesti siis oman työllisyyspalveluiden tulosalueen perustaminen, sitä ei voi vähätellä yhtään. Tuloksia syntyy, kun priorisointi on kunnossa ja porukka tietää mihin keskitytään.

Ei kommentteja: